Aktualności

Artykuły

 • 7 marca 2017

  Utrudnienia w obsłudze telefonicznej Biura Obsługi Interesantów.
  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 7-10 marca .2017 roku mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze telefonicznej Biura Obsługi Interesantów.
  Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

 • 6 marca 2017

  Projekt Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych

  Czytajwięcejo:
 • 6 marca 2017

  Adm. 62-37/13

  „Prezes Sądu Rejonowego w Bytomiu w wykonaniu rekomendacji Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przypomina i informuje , iż zgodnie z treścią art. 170 par. 2 k.k.w. stowarzyszenia, organizacje i instytucje, do których działalności należy troska o wychowanie  i zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym mogą występować o powierzenie im dozoru (w granicach prawem określonych) lub też sąd może powierzyć im dozór nad skazanym za ich zgodą.

           Za sprawowanie takiego dozoru przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów prowadzonych działań.”

 • 23 luty 2017

  Utrudnienia w obsłudze telefonicznej Biura Obsługi Interesantów.
  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 23-24 lutego 2017 roku mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze telefonicznej Biura Obsługi Interesantów.
  Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

Rejestr zmian dla: Aktualności