Biegli sądowi

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH dostępna jest na stronie Sądu Okręgowego w Katowicach

Listy biegłych sądowych są dostępne również dla zainteresowanych w:

ODDZIALE ADMINISTRACYJNYM

W godzinach urzędowania poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30 SEKRETARIAT pokój nr 101 (I piętro)

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku - w sprawie biegłych sądowych(Dz. U. 2005.15.133)

Jak zostać biegłym sądowym? - informacje na stronie Sądu Okręgowego w Katowicach

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi