Biuro Obsługi Interesantów

Kierownik Biura:

Biurem Obsługi Interesantów kieruje, odpowiada za sprawne funkcjonowanie i sprawuje bieżący nadzór Kierownik Oddziału Administracyjnego Katarzyna Niebiosa-Radoła

Kompetencje i zadania określa:

Biuro Obsługi Interesantów prowadzi obsługę interesantów Sądu Rejonowego w Bytomiu z Wydziałów i Sekcji Sądu Rejonowego w Bytomiu za wyjątkiem interesantów IV Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Regulamin Biura Obsługi Interesantów oraz zarządzenie o wprowadzeniu

Godziny urzędowania:

Poniedziałek : 8:00 - 18:00
Wtorek - piątek : 8:00 - 15:00

SEKRETARIAT

ul. Piekarska 1 (parter)

Telefon

Biuro obsługi interesantów
tel. 32 38 89 101 lub tel. 32 38 89 102

 

FAX

32 / 396 69 55

E-mail

informacja@bytom.sr.gov.pl

Ankieta oceny satysfakcji interesanta z poziomu obsługi w Biurze Obsługi Interesantów