Biuro podawcze

Kierownik Biura Podawczego:

Koźlak Iwona

czynności i zadania określa:

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.M.S.03.5.22 ze zm. par 542)

godziny urzędowania:

poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 15.00

SEKRETARIAT:

BIURO PODAWCZE - pokój 1 a (na lewo od drzwi wejściowych)

telefon:

32 / 39-66-974
32 / 39-66-975

fax:

32 / 39-66-955

e-mail:

administracja@bytom.sr.gov.pl

PISMA I SKARGI:

Pismo powinno zawierać: imię i nazwisko nadawcy, adres, pesel, nr sprawy której dotyczy, podpis wnoszącego pismo. Na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu, biuro podawcze poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń.

Rejestr zmian dla: Biuro podawcze