Czytelnia akt

 

Biuro Obsługi Interesantów uprzejmie informuje, że od dnia 10 sierpnia 2015 roku w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu działa czytelnia akt spraw sądowych, rozpoznawanych we wszystkich wydziałach Sądu Rejonowego w Bytomiu, za wyjątkiem IV Wydziału Ksiąg Wieczystych, które są udostępniane bezpośrednio w sekretariacie tego Wydziału. Czytelnia Akt dysponuje monitorowanymi stanowiskami do czytania i przeglądania akt sądowych.
Czytanie i przeglądanie akt odbywa się w czytelni, przy ul. Piekarskiej1. Czytelnia zlokalizowana jest na parterze budynku w pomieszczeniu 1a

Akta do czytelni mogą być zamawiane przez osoby uprawnione:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów,
  • telefonicznie tel. 32 388 91 58
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: czytelnia@bytom.sr.gov.pl ze wskazaniem konkretnego dnia, w którym życzy sobie akta mieć udostępnione


Zamawiający akta do czytania należy:

  • podać sygnaturę sprawy
  • wykazać uprawnienie do dostępu do akt,
  • w przypadku sprawy wielotomowej należy wskazać również numer tomu, który będzie przeglądany


Celem uniknięcia ewentualnych kolejek i oczekiwania na akta, a także uzyskania informacji o dostępności akt prosimy o ich zamawianie z wyprzedzeniem.

Wniosek o umożliwienie wykonania fotokopii z akt sprawy

Wniosek o wgląd do akt sprawy

Wniosek o wykonanie kserokopii z akt sprawy

Wniosek o zapoznanie się z zapisem dźwięku lub obrazu i dźwięku

Akta są wydawane po okazaniu dokumentu tożsamości.

Kierownik Czytelni:

Czytelnią Akt kieruje, odpowiada za sprawne funkcjonowanie i sprawuje bieżący nadzór Kierownik Oddziału Administracyjnego Katarzyna Niebiosa-Radoła

Kompetencje i zadania określa:

Czytelnia Akt prowadzi obsługę interesantów Sądu Rejonowego w Bytomiu z Wydziałów i Sekcji Sądu Rejonowego w Bytomiu za wyjątkiem interesantów IV Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Regulamin Czytelni Akt oraz zarządzenie o wprowadzeniu

Aneks nr 1, z dnia 4.12.2018r,.do Zarządzenia wprowadzajacego zmiany w Regulaminie Czytelni Akt

Czytelnia akt czynna:

Poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00

SEKRETARIAT

ul. Piekarska 1 (parter)

FAX

32 / 396 69 55