Dojazd

 
DOJAZD DO SĄDU REJONOWGO W BYTOMIU:

AUTOBUS – NALEŻY WYSIĄŚĆ NA PRZYSTANKU BYTOM DWORZEC
( kursu dla przystanku Bytom Dworzec )
A NASTĘPNIE PIESZO (OK. 5 MIN.) UL. DWORCOWĄ W KIERUNKU
PL. KOŚCIUSZKI (BUDYNKEK SĄDU ZNAJDUJE SIĘ NAPRZECIWKO
CH AGORA.)

TRAMWAJ – NALEŻY WYSIĄŚĆ NA PRZYSTANKU PLAC SIKORSKIEGO
(lub BYTOM-SĄD)
( kursu dla przystanku BYTOM PLAC SIKORSKIEGO )
A NASTĘPNIE PIESZO (OK. 5 MIN.) UL. KATOWICKĄ W KIERUNKU
PL. KOŚCIUSZKI.(BUDYNKEK SĄDU ZNAJDUJE SIĘ NAPRZECIWKO
CH AGORA.)


Zgodnie z Zarządzeniem wydanym przez Prezesa Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 21.07.2014 roku Kierownicy Oddziałów, Sekretariatów Wydziałów, Sekcji, Biura Podawczego i Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej zostali wyznaczeni do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia im udziału w rozprawach, zapoznania się z aktami sprawy lub udzielenia im niezbędnych informacji z zakresu działalności Sądu na terenie budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu.

Rejestr zmian dla: Dojazd