Dostęp do informacji publicznej

Informacje publiczne nie zamieszczone w niniejszym Biuletynie udostępniane są na wniosek zainteresowanych stron zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Bytomiu w sprawie dostępu do informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Bytomiu.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Bytomiu w sprawie dostępu do informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej