Dyrektor Sądu

imię i nazwisko: Grzegorz Makowski

kompetencje i zadania określa:

  • Ustawa  - Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U. 2016.2062.j.t. ze zm. 
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2014 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.)
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.M.S.03.5.22 ze zm.)

ADRES:

SĄD REJONOWY W BYTOMIU
ul. Piekarska 1
41-902 Bytom

SEKRETARIAT:

SEKCJA GOSPODARCZA w ramach ODDZIAŁU FINANSOWEGO pokój nr 4 (parter)

telefon:

32 / 39-66-922

fax:

32 / 39-66-944

e-mail:

dyrektor@bytom.sr.gov.pl

PISMA I SKARGI:

Pisma i skargi kierowane do Dyrektora można składać na piśmie w Biurze Podawczym (patrz zakładka - BIURO PODAWCZE).

Pismo powinno zawierać: imię i nazwisko nadawcy, adresata, nr sprawy której dotyczy, treść i podpis wnoszącego pismo.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu