Archiwum Sądu

Kierownik archiwum:

Justyna Góźdź

czynności i zadania określa:

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. - (Dz.U.2018.217 j.t); Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnym do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z dnia 20 października 2015 roku - Dz.U.2015.1743; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych - Dz.U.2014.991 t.j

Instrukcja dotycząca organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Sądu Rejonowego w Bytomiu (Adm.0160-9/10)

Instrukcja Kancelaryjna dla Sądu Rejonowego w Bytomiu (Adm.0160-4/14)

Jednolity rzeczowy wykaz akt Sądu Rejonowego w Bytomiu (Adm.0160-4/14)

godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

SEKRETARIAT:

pokój 17 (parter)

telefon:

32 / 39-66-988

fax:

32 / 39-66-955

e-mail:

administracja@bytom.sr.gov.pl

UDOSTĘPNIANIE ZASOBU

akta znajdujące się w zasobie archiwalnym Sądu Rejonowego w Bytomiu udostępniane są za pośrednictwem komórek organizacyjnych, które akta wytworzyły

ZASÓB ARCHIWALNY SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU STANOWIĄ

 • I Wydział Cywilny - 1950-2017
 • Sekcja ds. cywilnych egzekucyjnych - 2004-2016
 • Sekcja ds. cywilnych uproszczonych - 2004-2016
 • II Wydział Karny - 2001-2017
 • III Wydział  Rodzinny i Nieletnich - 1985-2015
 • IV Wydział  Rodzinny i Nieletnich - 1985-1993
 • V Wydział Pracy- 2004-2016
 • VI Wydział Gospodarczy - 2005-2017
 • VII Wydział  Grodzki - 2004-2009
 • VIII Wydział  Grodzki - 2008-2009
 • VIII Wydział  Karny - 2010-2017
 • IX Wydział  Rodzinny i Nieletnich - 2004-2017

Akta przekazane do Archiwum Państwowego w Katowicach (ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice):

 • K 1930-1939 akta spraw karnych Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • II K 1949-1950 akta spraw karnych Wydziału II Karnego Sądu Okręgowego w Bytomiu
 • II 1 K 1949 akta spraw karnych Wydziału II Karnego Sądu Okręgowego w Bytomiu
 • V Ko 1947-1949 akta spraw karnych Wydziału V Karnego Sądu Okręgowego w Bytomiu
 • II Ns 1948-1950 akta spraw cywilnych Sądu Grodzkiego w Bytomiu
 • II Sp 1948-1950 akta spraw cywilnych Sądu Grodzkiego w Bytomiu

Akta przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Katowicach (ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice):

 • V K 1946-1950 akta spraw karnych Wydziału V Karnego Sadu Okręgowego w Bytomiu
 • II Zg 1946 akta spraw cywilnych Sądu Grodzkiego w Bytomiu

Rejestr zmian dla: Archiwum Sądu