E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Artykuły

 • Przejdź do strony E-Sądu

  E-Sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze

  Uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego - to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd.

  Istota elektronicznego postępowania upominawczego polega na:

  • umożliwieniu elektronicznej komunikacji z sądem, w tym również złożenia i opłacenia pozwu,
  • utrwalaniu czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym tylko w systemie informatycznym, gdyż założeniem nowego trybu jest rezygnacja z prowadzenia akt papierowych
  • szybkim wydaniu orzeczenia tylko i wyłącznie jako dokumentu elektronicznego,
  • ograniczeniu czynności sądu do niezbędnego minimum i wprowadzenie zasady, że czynności powoda podjęte w inny sposób, niż drogą elektroniczną nie wywołują skutków i nie będą przez sąd procedowane.

  Elektronizacja postępowania upominawczego obejmuje obszar merytoryczny od złożenia pozwu do złożenia wniosku egzekucyjnego u komornika sądowego. Korzyści z wprowadzonych zmian to:

  • Przyspieszenie postępowania – przede wszystkim poprzez uproszczenie procesu oraz jego automatyzację, a także poprzez specjalizację pracowników e-Sądu,
  • Zminimalizowanie liczby dokumentów składanych do sądu i komornika, obarczonych wadami,
  • Istotne obniżenie kosztów prowadzenia postępowania,
  • Ułatwienie dostępu do dokumentów (orzeczeń, akt sprawy) osobom upoważnionym,
  • Możliwość bieżącego śledzenia postępowania przez strony,
  • Ułatwienie dostępu do Sądu dla osób niepełnosprawnych,
  • Ograniczenie do koniecznego minimum, czynności związanych z obsługą biurową w tradycyjnym rozumieniu (obsługa akt, papierowych repertoriów, części korespondencji – np. do strony powodowej),
  • Elastyczność zarządzania kadrami (głownie orzeczniczymi),
  • Łatwość złożenia pozwu przez powoda,
  • Automatyzacja obsługi powodów masowych w tym wymiana informacji z powodem masowym za pomocą systemów informatycznych.

  Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) swoją właściwością obejmuje cały kraj.

  Fundament prawny pod elektroniczne postępowanie upominawcze wprowadziła nowelizacja z dnia 9 stycznia 2009 r. ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. nr 26 poz.156 z 2009 r.).

  Przejdź do strony E-Sądu

   

  Inne linki:

  Broszura informacyjna dot. EPU (e-sąd)

  Poradnik dla pełnomocnika zawodowego

  Poradnik dla powoda Poradnik dla powoda

  Poradnik dla pozwanego Poradnik dla pozwanego