Edukacja prawna

Sąd Rejonowy w Bytomiu w celu propagowania edukacji prawnej dzieci i młodzieży informuje o możliwości składania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych wniosków o umożliwienie zwiedzania budynku Sądu lub udziału w rozprawach sądowych.


            Wniosek winien być kierowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Bytomiu  i zawierać następujące informacje:
-          określenie celu wycieczki do Sądu (zwiedzanie budynku, udział w rozprawie itp.);
-          określenie czasookresu wycieczki (miesiąc);
-          określenie ilości i wieku uczestników wycieczki;
-          podanie danych osoby do kontaktu ze strony szkoły lub placówki oświatowej.
 
Poniżej przedstawiamy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości zawierający informacje dotyczące działań w zakresie edukacji prawnej:
https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/edukacja-prawna/

Rejestr zmian dla: Edukacja prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bytomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-05
Publikacja w dniu:
2018-04-05
Opis zmiany:
b/d