II Wydział Karny

Sąd Rejonowy w Bytomiu
ul. Piekarska 1, 41-902 Bytom

SEKRETARIAT:

pokój nr 127 (I piętro)

godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

telefon:

32 / 39-66-910,
32 / 39-66-911

Biuro Obsługi Interesantów telefon 32 38 89 101 lub 102

fax:

32 / 38-89-137,

e-mail:

karny2@bytom.sr.gov.pl

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Tomasz Kwiotek

Przewodniczący Wydziału

SSR Krzysztof Dworak

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:

SSR Łukasz Kołek

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU - DNI I GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

poniedziałek 13.00 - 14.00 proszę zgłaszać się przez sekretariat wydziału

REPERTORIA i WYKAZY

§ 355, 356a, 384, 385, 387, 388, 422 - Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej - Dz.Urz.MS.03.5.22 ze zm.

II K, II W, II Kp, II Ko, II Kop

SPRAWY W I INSTANCJI Z KODEKSÓW:

  • KARNEGO
  • WYKROCZEŃ
  • SKARBOWEGO

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu.

OPŁATY I KOSZTY SĄDOWE:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 roku - w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego - Dz.U.2003.104.980) Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 roku - o opłatach w sprawach karnych - tekst jednolity Dz.U.1983.49.223 ze zm.

  1. Opłata za wniesienie sprawy w trybie prywatnoskargowym - 300 zł.
  2. Opłaty kancelaryjne za wykonanie odpisów z akt:
    1. za kopię uwierzytelnioną - 6 zł.
    2. za kopię nieuwierzytelnioną - 1 zł.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

JAK ZAŁOŻYĆ SPRAWĘ?

Postępowanie prywatnoskargowe wszczyna się na podstawie aktu oskarżenia (skargi) wniesionego przez pokrzywdzonego. Akt oskarżenia powinien zawierać oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, datę i podpis składającego pismo, imię i nazwisko oraz dane adresowe osoby oskarżonej, listę świadków i ich adresy, których wezwania żąda, wykaz innych dowodów na których opiera się oskarżenie, wnieść opłatę 300 zł.

Lista osób orzekających:

MEDIACJE

Informacja o mediacji karnej

Informacja Ministerstwo Sprawiedliwosci o mediacji dla stron

Lista mediatorów w sprawach karnych Sąd Okręgowy Katowice

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny