Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Budynek Sądu Rejonowego w Bytomiu jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.


Przed siedzibą sądu na ul. Piekarskiej znajdują się dwa ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (strefa płatnego parkowania).


Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze pokój nr 21.


Kasa Sądu, Księgowość, Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt - poziom parteru.


Osoby niepełnosprawne mogą dostać się do siedziby Sądu Rejonowego w Bytomiu windą. W celu uruchomienia windy należy przywołać pracownika ochrony wykorzystując w tym celu dzwonek mieszczący się od strony wejścia głównego do budynku sądu przy ul. Piekarskiej 1. Następnie poczekać na pracownika ochrony, który otworzy bramę i wprowadzi osobę niepełnosprawną do windy.

Winda posiada zapowiedź głosową oraz przyciski przystosowane dla osób niedowidzących.


Pracownik ochrony lub funkcjonariusz policji przeprowadza standardowe przeszukanie osoby wprowadzanej zgodnie z Regulaminem Bezpieczeństwa i Porządku Obowiązującego Dla Obiektu Sądu Rejonowego w Bytomiu z Siedzibą w Bytomiu, ul. Piekarska 1 (Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Bytomiu nr 87/2015).


Prezes Sądu Rejonowego w Bytomiu wyznaczył Kierowników Oddziałów, Sekretariatów Wydziałów, Sekcji, Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesantów i Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia im udziału w rozprawach, zapoznania się z aktami sprawy lub udzielenia im niezbędnych informacji z zakresu działalności Sądu na terenie budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu.

W przypadku załatwiana spraw w I lub  III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujących orzeczenia w sprawach karnych, których siedziba mieści się w budynku przy ul. Sądowej 8 osoby niepełnosprawne zgłaszają się do pracownika Ochrony, który powiadamia pracownika sekretariatu lub właściwego kuratora celem przeprowadzenia czynności na parterze budynku bez konieczności pokonywania barier architektonicznych.


Sale rozpraw Sądu Rejonowego w Bytomiu również są przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych:
• sale rozpraw nr 1,3,31,33 – poziom parteru;
• sale rozpraw nr 103,105,106,108,119,124,131,132,134 - poziom I pietra, po wejściu do sądu można skorzystać z windy,
• sale rozpraw nr 206,207,210,224,229,230,234,235,238,242 - poziom II piętra, po wejściu do sądu można skorzystać z windy,

zdalekazbliska

 

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób niepełnosprawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bytomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Niebiosa
Dokument z dnia:
2019-05-09
Publikacja w dniu:
2019-05-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bytomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-02
Publikacja w dniu:
2017-11-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bytomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-14
Publikacja w dniu:
2017-07-14
Opis zmiany:
b/d