Kasa

Artykuły

 • Godziny urzędowania:

  poniedziałek 8.30 - 17.00

  przerwa 11.30 - 11.45
  przerwa 14.30 - 14.45

  wtorek - piątek 8.30 - 14.30

  przerwa 11.30 - 11.45

  SEKRETARIAT:

  pokój nr 5 a (parter)

  telefon:

  32 / 39-66-961

  fax:

  32 / 39-66-963

  e-mail:

  ofin@bytom.sr.gov.pl

  INFORMACJE OGÓLNE

  w kasie tutejszego sądu można uiścić gotówką wszystkie opłaty związane z toczącymi się przed tutejszym Sądem sprawami a także zakupić znaki opłaty sądowej. Celem prawidłowego wniesienia opłaty w Kasie należy przedłożyć wezwanie do dokonania wpłaty lub podać numer sprawy, której wpłata dotyczy, tytuł wpłaty i kwotę.

  KONTA BANKOWE SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU:

  wpłaty za wpis sądowy, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny

  NBP Oddział Okręgowy Katowice nr 18 1010 1212 3050 8822 3100 0000

  zaliczki na biegłego kuratora, świadka itp.

  NBP Oddział Okręgowy Katowice nr 55 1010 1212 3050 8813 9800 0000

  sumy złożone do depozytu (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, depozyty)

  BGK Oddział Katowice nr 14 1130 1017 0021 1000 5990 0004

  Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

  BGK Oddział Katowice nr 30 1130 1091 0003 9093 9320 0001