Kasa Sądu

Godziny urzędowania:

poniedziałek 8.30 - 17.00

przerwa 11.30 - 11.45
przerwa 14.30 - 14.45

wtorek - piątek 8.30 - 14.30

przerwa 11.30 - 11.45

SEKRETARIAT:

pokój nr 5 a (parter)

telefon:

32 / 39-66-961

fax:

32 / 39-66-963

e-mail:

ofin@bytom.sr.gov.pl

INFORMACJE OGÓLNE

w kasie tutejszego sądu można uiścić gotówką wszystkie opłaty związane z toczącymi się przed tutejszym Sądem sprawami a także zakupić znaki opłaty sądowej. Celem prawidłowego wniesienia opłaty w Kasie należy przedłożyć wezwanie do dokonania wpłaty lub podać numer sprawy, której wpłata dotyczy, tytuł wpłaty i kwotę.

Uwaga

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 roku.

https://oplaty.ms.gov.pl

 

KONTA BANKOWE SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU:

wpłaty za wpis sądowy, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny

NBP Oddział Okręgowy Katowice nr 18 1010 1212 3050 8822 3100 0000

zaliczki na biegłego kuratora, świadka itp.

NBP Oddział Okręgowy Katowice nr 55 1010 1212 3050 8813 9800 0000

sumy złożone do depozytu (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, depozyty)

BGK Oddział Katowice nr 65 1130 1091 0003 9093 9390 0002

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

BGK Oddział Katowice nr 30 1130 1091 0003 9093 9320 0001

Rejestr zmian dla: Kasa Sądu