Komornicy

Rejestr komorników dla miasta Bytom dostępny jest na stronie Samorządu Komorników Sądowych


Obwieszczenia o licytacjach - serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej

Wzory formularzy:

 

Wykaz komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu:

Nr I Kancelaria Komornika Sądowego Wiesława Gaczyńskiego

 •  41-902 Bytom
 • ul. Dworcowa 24
 • Telefon: 032-281-26-12   Fax: 032- 281-26-12  
 • e-mail bytom1@komornik.pl
 • Godziny pracy kancelarii: poniedziałek-czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-14.00
 • Przyjmowanie stron: wtorek 10.00-14.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesław Gaczyński stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.

Nr II Kancelaria Komornika Sądowego Piotra Grochulskiego

 • 41-902 Bytom 
 • ul. Karola Estreichera 2/3
 •  Telefon: 032-281-24-59   Fax: (033) 281-24-59
 •  e-mail bytom2@komornik-bytom.pl
 • adres strony internetowej: www.komornik-bytom.pl
 • Godziny pracy kancelarii: poniedziałek-piątek 8.00-15.00
 • Przyjmowanie stron: czwartek 12.00-.15.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Piotr Grochulski stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia  o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.

Nr III Kancelaria Komornika Sądowego Anny Grochulskiej

 • 41-902 Bytom
 • ul. Moniuszki 20
 • Telefon: 32 281 74 00
 •  e-mail bytom.grochulska@komornik.pl
 • Godziny pracy kancelarii: poniedziałek-czwartek  8.00-16.00
 • w piątek kancelaria nieczynna dla stron.
 •  Przyjmowanie stron: czwartek 12.00-16.00

Nr IV Kancelaria Komornika Sądowego Adama Hoły

 •  41-902 Bytom
 • ul. Moniuszki 22 lok. 009-012
 • Telefon:  32 810 10 57
 • e-mail bytom.hola@komornik.pl
 • Godziny pracy kancelarii:  poniedziałek-piątek 7.30-15.30
 • Przyjmowanie stron: poniedziałek 9.00-17.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Adam Hoła stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.

Nr V Kancelaria Komornika Sądowego Marcina Łągiewki

 • 41-936 Bytom
 •  ul. Suchogórska 123,   
 • Telefon: 032-728-04-82   Fax: 32 728 03 12
 • e-mail kancelaria@komornikbytom.pl
 • Strona www.komornikbytom.pl
 • Godziny pracy kancelarii: poniedziałek- 7.30-17.00,wtorek-piątek- 7.30-14.30
 • Przyjmowanie stron: poniedziałek 13.30-17.00, czwartek 9.30-14.30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Marcin Łągiewka stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.

Nr VI Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Mandryka

 • 41-902 Bytom
 •  ul. Strażacka 5 (IV piętro)
 •  Telefon: 032-386-03-21,   Fax: (032) 387-07-38
 •  e-mail bytom4@komornik.pl
 • Godziny pracy kancelarii: poniedziałek 9.00-15.30,wtorek--czwartek 9.00-14.00
 • Przyjmowanie stron: wtorek 9.00-12.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Krzysztof Mandryk stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.

Nr VII Kancelaria Komornika Sądowego Kamila Schwarza

 • 41-902 Bytom
 • ul. Kolejowa 6/5
 •  Telefon: 32 724 03 70
 • Dodatkowy telefon: (32) 2820083 (nr również dotyczy faksu)
 • Strona www.komornik-bytom.com
 • e-mail: bytom.schwarz@komornik.pl
 • Godziny pracy kancelarii: poniedziałek-piątek 7.30-.15.30
 • Przyjmowanie stron: poniedziałek 9.00-12.00

Nr VIII Kancelaria Komornika Sądowego Jędrzeja Tamborskiego

 • 41-902 Bytom
 • ul. Dworcowa 25-27
 • Telefon: 32 2802053   Fax: 32 2802053
 • e-mail bytom.tamborski@komornik.pl
 • Godziny pracy kancelarii: poniedziałek-piątek 8.00-16.00
 • Przyjmowanie stron: poniedziałek 13.00-16.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Jędrzej Tamborski stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.

Nr IX Kancelaria Komornika Sądowego Ali Wengerek

 • 41-902 Bytom 
 • ul. Chrzanowskiego 5/7
 •  Telefon: 032-281-76-75   Fax: (033) 281-76-75
 • e-mail bytom3@komornik.pl
 • Godziny pracy kancelarii: poniedziałek 7.00-17.00,środa, czwartek 9.00-14.00
 • wtorek i piątek kancelaria nieczynna dla stron

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Ala Wengerek stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.

Nr X Kancelaria Komornika Sądowego Jacka Wiesiołka, zastępca Komornik  Przemysław Wojnowski

 •  41-902 Bytom
 • ul. Piekarska 94/3
 •  Telefon: 032 280 0547   Fax: 032 280 0547
 •  e-mail bytom.wiesiolek@komornik.pl
 • Godziny pracy kancelarii: poniedziałek-piątek 8.00-16.00
 • Przyjmowanie stron: czwartek 9.00-14.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Jacek Wiesiołek stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. 2018.771) zawiadamia o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.
Rejestr zmian dla: Komornicy