Kontakt

Kontakt do poszczególnych komórek

 • Biuro Obsługi Interesantów
  parter, fax: 39-66-955
  Biuro obsługi interesantów
  tel. 32 38 89 102
  Biuro obsługi interesantów
  tel.32 38 89 101
 • I Wydział Cywilny
  pokój 201,240,241  tel: 39-66-900, fax: 38-89-130, fax: 39-66-941
 • II Wydział Karny
  pokój 127, tel: 39-66-910, fax: (32) 38-89-137
 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  pokój 217, tel: 39-66-929, fax: 38-89-136
 • IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  pokój 11, tel: 39-66-978, fax: 39-66-987
 • V Wydział Pracy
  pokój 25, tel: 39-66-973, fax: 39-66-937
 • VI Wydział Gospodarczy
  pokój 232, tel: 39-66-942, fax: 39-66-997
 • VII Wydział Wykonywania Orzeczeń
  pokój 110,133, tel: 39-66-995, 39-66-994, fax: 39-66-996, 38-89-132
 • VIII Wydział Karny
  pokój 112, tel: 39-66-920, fax: 38-89-126
 • I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w sprawach Karnych
  tel: 39-66-923, fax: 38-89-128
 • III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w sprawach Karnych tel: 39-66-923, fax: 38-89-128
 • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich
  pokój 30, tel: 39-66-935, fax: 39-66-936
 • Oddział Administracyjny
  pokój 101, tel: 39-66-954, fax: 39-66-955
 • Oddział Kadr
  pokój 109, tel: 39-66-932, fax: 39-66-955
 • Oddział Informatyczny
  pokój 1B, tel: 39-66-931, fax: 39-66-955
 • Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  pokój 227, tel: 39-66-970, fax: 39-66-955
 • Archiwum
  pokój 25, tel: 39-66-988, fax: 39-66-955
 • Biuro Podawcze
  pokój 1A, tel: 39-66-975, fax: 39-66-955
 • Oddział Finansowy:
  pokój 5, tel: 39-66-958, fax: 39-66-963
 • Sekcja ds. Gospodarczych w ramach Oddziału Finansowego
  pokój 1B, tel: 39-66-957, fax: 39-66-992
 • Inspektor ds. BHP
  pokój 4, tel: 39-66-957, fax: 39-66-992

Rejestr zmian dla: Kontakt