Kontakt z administratorem

W sprawach związanych wyłącznie z działaniem witryny internetowej Sądu Rejonowego w Bytomiu można skontaktować się z administratorem webmaster@bytom.sr.gov.pl z tematem "Uwagi do strony"

 

Korespondencja nie związana z działaniem witryny internetowej nie będzie rozpatrywana.