Mediacje

INFORMACJA dot. PUNKTU KONSULTACYJNEGO Z MEDIATORAMI w okresie wakacyjnym tj. od 1 lipca -31 sierpnia 2018 roku wprowadza się przerwę w dyżurach mediatorów. W związku z czym PUNKT KONSULTACYJNY Z MEDIATORAMI w tym okresie będzie nieczynny.

Informacja
Od 1 grudnia 2017 roku dyżury mediatorów
w PUNKCIE KONSULTACYJNYM Z MEDIATORAMI
pełnione będą w każdy wtorek w godzinach od 12.00-13.00

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji 16-20.10.2017. w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, ul. Piekarska1;

 

Lista mediatorów dostępna jest na stronie Sądu Okręgowego w Katowicach

Funkcję koordynatora ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Katowicach pełni SSO Lech Skórski.

 

Informacja Ministerstwo Sprawiedliwosci o mediacji dla stron

 

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący możliwości kierowania spraw do mediacji Sąd Rejonowy w Bytomiu informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem http://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/ zamieszczone zostały materiały dotyczące postępowania mediacyjnego:

- w sprawach rodzinnych, o rozwód i seperacje,

- w sprawach nieletnich,

- w sprawach cywilnych/ gospodarczych/z zakresu prawa pracy,

- w sprawach karnych.


Rejestr zmian dla: Mediacje