Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny


Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 28 czerwca 2016 roku (Dz.U.2016.922)

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Bytomiu
Siedziba: ul. Piekarska 1, 41-902 Bytom

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym odbywa się w następujących celach:

• sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
• zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych,
• wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
• drobnych spraw życia codziennego,
• dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
• prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (kuratorzy, skargi i wnioski, ławnicy);

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawda zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe w pozostałym jest dobrowolne.

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Rejestr zmian dla: Obowiązek informacyjny