Oddział Finansowy

Główny Księgowy:

Beata Strój

czynności i zadania określa: Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.M.S.03.5.22 ze zm. 527)

godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

SEKRETARIAT ODDZIAŁ FINANSOWY - pokój nr 5 (parter)

telefon:

32 / 39-66-958
32 / 39-66-959

fax:

32 / 39-66-963

e-mail: ofin@bytom.sr.gov.pl

KONTA BANKOWE SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU:

wpłaty za wpis sądowy, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny:

NBP Oddział Okręgowy Katowice nr 18 1010 1212 3050 8822 3100 0000

zaliczki na biegłego kuratora, świadka itp.

NBP Oddział Okręgowy Katowice nr 55 1010 1212 3050 8813 9800 0000

sumy złożone do depozytu (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, depozyty)

nr 14 1130 1017 0021 1000 5990 0004

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

BGK Oddział Katowice nr 30 1130 1091 0003 9093 9320 0001

Sumy złożone do depozytu w walucie EURO (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, depozyty):

nr 68 1130 1017 0021 1000 5990 0002

Sumy złożone do depozytu w walucie USD

nr 84 1130 1017 0021 1000 5990 0005

Sumy złożone do depozytu w walucie CHF

nr 95 1130 1017 0021 1000 5990 0001

Sumy złożone do depozytu w walucie GBP

nr 41 1130 1017 0021 1000 5990 0003


Uwaga

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 roku.

https://oplaty.ms.gov.pl

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy