Oddział Kadr

Kierownik Oddziału Kadr:

Konarska Jolanta

kompetencje i zadania określa:

sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów

godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

SEKRETARIAT ODDZIAŁ KADR - pokój nr 109 (I piętro)

telefon:

32 / 39-66-932

fax:

32 / 39-66-955

e-mail:

kadry@bytom.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Oddział Kadr