Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału Administracyjnego:

Niebiosa-Radoła Katarzyna

kompetencje i zadania określa:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2014 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.)

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.M.S.03.5.22 ze zm.)

godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

SEKRETARIAT ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY - pokój nr 101 (I piętro)

telefon:

32 / 39-66-954
32 / 39-66-956

fax:

32 / 39-66-955

e-mail:

administracja@bytom.sr.gov.pl

PISMA:

Pisma można składać na piśmie w Biurze Podawczym (patrz zakładka - BIURO PODAWCZE). Pismo powinno zawierać: imię i nazwisko nadawcy, adresata, nr sprawy której dotyczy, podpis wnoszącego pismo.

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny