Ogłoszenia sądowe

10 lipca   2018

Ogłoszenie w sprawie I Ns 569/18


21  czerwca  2018

„Przed Sądem Rejonowym w Bytomiu w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 878/17 o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Cichej, z d. Krawiec, ostatnio zamieszkałej w Bytomiu, zmarłej w dniu 10 października 2010 r.. Brak jest informacji o składnikach majątku spadkowego.
Wzywa się spadkobierców zmarłej Janiny Cichej, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia, zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

11  czerwca  2018

Ogłoszenie w sprawie I Ns 565/18

7 czerwca  2018

Ogłoszenie w sprawie II K 531/14 -depozyt sądowy

29 maja 2018

Ogłoszenie w sprawie VIII K 1289/10-depozyt sądowy

28 maja 2018

Ogłoszenie w sprawie I Ns  547/18

28 maja 2018

Ogłoszenie w sprawie I Ns  560/18

24 maja 2018

Ogłoszenie w sprawie I Ns  563/18

24 maja 2018

Ogłoszenie w sprawie I Ns 419/18

16 maja 2018

Ogłoszenie w sprawie VIII K 351/11- depozyt sądowy

15 maja 2018

Ogłoszenie w sprawie I Ns 868/17


10 maja 2018

Ogłoszenie o złożeniu depozytu w sprawie Krzysztofa Duda- II K 1793/01

25 kwietnia 2018

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu wykazu inwentarza spadku po Marii Poraj

23 kwietnia 2018

Ogłoszenie o złożeniu depozytu w sprawie Przemysława Żurawia II K 16/08; w sprawie Elżbiety Ciureji, Natalii Gil sygn. akt II K  745/14; w sprawie Bartłomieja Kumorka i In sygn. akt II K 727/14; w sprawie Michała Moska sygn. VIII K 1/14

11 kwietnia 2018

Ogłoszenie w sprawie I Ns 1669/16

10 kwietnia 2018

Ogłoszenie o złożeniu depozytu w sprawie Krzysztofa Czerwińskiego- II K 135/03

10 kwietnia 2018

Ogłoszenie o złożeniu depozytu w sprawie Przemysławia Żuraw - II K  16/18

5 kwietnia 2018

Ogłoszenie o złożeniu depozytu w sprawie Grażyny Sołtysiak - II K  1500/01

Ogłoszenie o złożeniu depozytu w sprawie Jacka Wójcika - sygn. II K 76/05

Ogłoszenie o złożeniu depozytu w sprawie Mariusza Wolenberga - VIII K 666/12

5 kwietnia 2018

Ogłoszenie o złożeniu depozytu w sprawie Honoraty Gałeckiej - II K 688/14

22 marca 2018

Depozyt sądowy w sprawie Krzysztofa Galińskiego, Roberta Wojtasińskiego sygn. II K 1147 /96

15 marca 2018

Ogłoszenie o złożeniu depozytu w sprawie Adriasna Blazika - II K 5/15

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia sądowe