Ogłoszenia sądowe

11 grudnia 2018

Zarządzenie w sprawie I C 2406/18

4 grudnia 2018

Ogłoszenie w sprawie I Ns 1152/18

1 grudnia 2018

Ogłoszenie w sprawie I Ns 1065/18

20 listopada  2018

Ogłoszenie w sprawie  I C 1997/18

20 listopada  2018

Ogłoszenie w sprawie  I C 273/16

16 listopada 2018

Ogłoszenie w sprawie  I Ns 961/18


15 listopada 2018

Ogłoszenie w sprawie  I Ns 931/18


14 listopada  2018

Ogłoszenie w sprawie I Ns 667/18

„Ogłasza się, że w dniu 24 maja 2018 roku został złożony w Sądzie Rejonowym
w Bytomiu, I Wydziale Cywilnym  wykaz inwentarza spadkowego po Kazimierzu Gabor PESEL 59111411478, zmarłym w dniu 31 maja 2015 roku w Bytomiu, ostatnio stale zamieszkałym w Bytomiu.
Poucza się, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, a także, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni”.

13 listopada   2018

Postanowienie w sprawie I Ns 1126/18

8 listopada  2018

Postanowienie w sprawie  I C 1570/18

31 października 2018

Zarządzenie  w sprawie  I Ns 884/1826 października 2018 roku

Ogłoszenie w sprawie I Ns 1012/18


"Ogłasza się, że w dniu 13 września 2018 roku został złożony w Sądzie Rejonowy
w Bytomiu, I Wydziale Cywilnym  wykaz inwentarza spadkowego po Irenie Korzekwa, PESEL 46011309046, zmarłej w dniu 10 grudnia 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Bytomiu przy ul. Pomorskiej 15/25 , 41-907 Bytom

Poucza się, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek
o sporządzenie spisu inwentarza, a także, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni."


23 października   2018

Postanowienie w sprawie I C 854/17

9 października   2018

Ogłoszenie w sprawie  VIII K 666/12

21 września  2018

Ogłoszenie w sprawie  VIII K 60/14

Ogłoszenie w sprawie  II K 442/92

Ogłoszenie w sprawie  VIII K 1041/11

18 września  2018

Ogłoszenie w sprawie  I C 1996/18

18 września  2018

Ogłoszenie w sprawie  IIK 926/01

12 września  2018

Ogłoszenie w sprawie  VIII K 406/14

12 września  2018

Ogłoszenie w sprawie  VIII K 953/14

10 września  2018

Ogłoszenie w sprawie  VIII K 24/15

10 września  2018

Ogłoszenie w sprawie  II Kp 148/13

6 września  2018

Ogłoszenie w sprawie I Ns 568/18

31 sierpnia 2018

Ogłoszenie w sprawie I Ns 613/17

31 sierpnia 2018

Ogłoszenie w sprawie I Ns 2185/16

14 sierpnia   2018

Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 536/18

Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu z udziałem Tomasza Maciejewskiego o stwierdzenie nabycia spadku zwraca się o zamieszczenie na okres 3 miesięcy na stronie www Sądu ogłoszenia następującej treści:

„Przed Sądem Rejonowym w Bytomiu w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 568/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Maciejewskim, ostatnio zamieszkałym w Bytomiu, zmarłym w dniu 28 maja 2013 r.. Brak jest informacji o składnikach majątku spadkowego.

Wzywa się spadkobierców zmarłego Tadeusza Maciejewskiego, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia, zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”


31 lipca   2018

Ogłoszenie dot. sprawy  I Ns 684/18

Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny działając w sprawie z wniosku   Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach z udziałem  Piotra Pasternok, Marii Pasternok, Zygfryda Pasternok o stwierdzenie nabycia spadku zwraca się z prośbą o umieszczenie treści ogłoszenia na stronie www Sądu Rejonowego w Bytomiu  na okres 3 miesięcy.

    „Przed Sądem Rejonowym w Bytomiu w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 684/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Zygfrydzie Pasternok, ostatnio zamieszkałym w Bytomiu, zmarłym w dniu 25 grudnia 2014 r..  Brak jest informacji o składnikach majątku spadkowego.
Wzywa się spadkobierców zmarłego Zygfryda Pasternok, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia, zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

7 czerwca  2018

Ogłoszenie w sprawie II K 531/14 -depozyt sądowy

29 maja 2018

Ogłoszenie w sprawie VIII K 1289/10-depozyt sądowy

16 maja 2018

Ogłoszenie w sprawie VIII K 351/11- depozyt sądowy

10 maja 2018

Ogłoszenie o złożeniu depozytu w sprawie Krzysztofa Duda- II K 1793/01

23 kwietnia 2018

Ogłoszenie o złożeniu depozytu w sprawie Przemysława Żurawia II K 16/08; w sprawie Elżbiety Ciureji, Natalii Gil sygn. akt II K  745/14; w sprawie Bartłomieja Kumorka i In sygn. akt II K 727/14; w sprawie Michała Moska sygn. VIII K 1/14

10 kwietnia 2018

Ogłoszenie o złożeniu depozytu w sprawie Krzysztofa Czerwińskiego- II K 135/03

10 kwietnia 2018

Ogłoszenie o złożeniu depozytu w sprawie Przemysławia Żuraw - II K  16/18

5 kwietnia 2018

Ogłoszenie o złożeniu depozytu w sprawie Grażyny Sołtysiak - II K  1500/01

Ogłoszenie o złożeniu depozytu w sprawie Jacka Wójcika - sygn. II K 76/05

Ogłoszenie o złożeniu depozytu w sprawie Mariusza Wolenberga - VIII K 666/12

5 kwietnia 2018

Ogłoszenie o złożeniu depozytu w sprawie Honoraty Gałeckiej - II K 688/14

22 marca 2018

Depozyt sądowy w sprawie Krzysztofa Galińskiego, Roberta Wojtasińskiego sygn. II K 1147 /96

15 marca 2018

Ogłoszenie o złożeniu depozytu w sprawie Adriasna Blazika - II K 5/15

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia sądowe