Ogłoszenia sądowe


8 stycznia 2019

9 października   2018

Ogłoszenie w sprawie  VIII K 666/12

21 września  2018

Ogłoszenie w sprawie  VIII K 60/14

Ogłoszenie w sprawie  II K 442/92

Ogłoszenie w sprawie  VIII K 1041/11


18 września  2018

Ogłoszenie w sprawie  IIK 926/01

12 września  2018

Ogłoszenie w sprawie  VIII K 406/14

12 września  2018

Ogłoszenie w sprawie  VIII K 953/14

10 września  2018

Ogłoszenie w sprawie  VIII K 24/15

10 września  2018

Ogłoszenie w sprawie  II Kp 148/13

31 sierpnia 2018

Ogłoszenie w sprawie I Ns 613/17

31 sierpnia 2018

Ogłoszenie w sprawie I Ns 2185/16

14 sierpnia   2018

Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 536/18

Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu z udziałem Tomasza Maciejewskiego o stwierdzenie nabycia spadku zwraca się o zamieszczenie na okres 3 miesięcy na stronie www Sądu ogłoszenia następującej treści:

„Przed Sądem Rejonowym w Bytomiu w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 568/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Maciejewskim, ostatnio zamieszkałym w Bytomiu, zmarłym w dniu 28 maja 2013 r.. Brak jest informacji o składnikach majątku spadkowego.

Wzywa się spadkobierców zmarłego Tadeusza Maciejewskiego, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia, zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”


31 lipca   2018

Ogłoszenie dot. sprawy  I Ns 684/18

Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny działając w sprawie z wniosku   Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach z udziałem  Piotra Pasternok, Marii Pasternok, Zygfryda Pasternok o stwierdzenie nabycia spadku zwraca się z prośbą o umieszczenie treści ogłoszenia na stronie www Sądu Rejonowego w Bytomiu  na okres 3 miesięcy.

    „Przed Sądem Rejonowym w Bytomiu w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 684/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Zygfrydzie Pasternok, ostatnio zamieszkałym w Bytomiu, zmarłym w dniu 25 grudnia 2014 r..  Brak jest informacji o składnikach majątku spadkowego.
Wzywa się spadkobierców zmarłego Zygfryda Pasternok, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia, zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia sądowe