Pomoc prawna

Darmowa pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r., poz. 1255 z późn. zm.) na terenie Bytomia funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jego celem jest nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelowanie zbyt często występującej bariery finansowej do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: (32) 78 68 444

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: (32) 78 68 444

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

PROWADZĄCY

ADRESY DYŻURÓW

DNI i GODZINY

lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE

1

Punkt obsługiwany przez adwokatów

i radców prawnych

Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 8

41-908 Bytom, ul. Stolarzowicka 35

poniedziałek: 13.00 – 17.00

wtorek – piątek:

8.00 – 12.00

tak

INFORMACJE i ZAPISY:

poniedziałek w godz. 7.30-17.30

wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.00

pod nr.: (32) 78 68 444

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

41-907 Bytom, ul. Modrzewskiego 5

poniedziałek – piątek:

14.00 – 18.00

tak

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26

poniedziałek – piątek:

14.30 – 18.30

 

2

Punkt obsługiwany przez Stowarzyszenie Sursum Corda

w Nowym Sączu

Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 7

41-933 Bytom, ul. Szymały 122b

poniedziałek – piątek:

10.00 – 14.00

 

INFORMACJE i ZAPISY:

poniedziałek w godz. 7.30-17.30

wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.00

pod nr.: (32) 78 68 444

Urząd Miejski w Bytomiu

41-902 Bytom, ul. Rynek 26

poniedziałek – piątek:

8.00 – 12.00

tak

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

3

Punkt obsługiwany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”

w Katowicach

Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 6

41-905 Bytom, ul. Huty Julia 10

poniedziałek:

13.00 – 17.00

wtorek – piątek:

8.00 – 12.00

 

tak

INFORMACJE i ZAPISY:

poniedziałek w godz. 7.30-17.30

wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.00

pod nr.: (32) 78 68 444

Szkoła Podstawowa nr 51 z oddziałami integracyjnymi

41-902 Bytom, ul. Łużycka 12a

poniedziałek – piątek:

14.00 – 18.00

tak

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 

Więcej informacji na  Stronie Urzędu Miasta Bytom

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - Pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

www.pokrzywdzeni.gov.pl

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

Informacje na temat Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod tym adresem.

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa.

Wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc na terenie całego kraju dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu w dalszym ciągu jest realizatorem programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie miasta Bytom.
Osoby zainteresowane udziałem w programie korekcyjno - edukacyjnym zobowiązane są do odbycia wcześniejszej indywidualnej konsultacji.
W celu umówienia terminu konsultacji prosimy o kontakt z Panią Karoliną Gawliczek lub Kariną Ochnicką - Strączek pod poniższymi numerami telefonów: 32 787 75 22 lub 32 389 00 77.

Informator dotyczący realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego

Informator dotyczący realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

Ministerstwo Sprawiedliwości

www.ms.gov.pl

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna