Prezes

PREZES SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU

imię i nazwisko: SSR Monika Krawczyk

kompetencje i zadania określa:

  • Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U. 2016.2062.j.t. ze zm.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2014 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.)
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.M.S.03.5.22 ze zm.)

zastępstwo:

Prezesa Sądu zastępuje wiceprezes, a w razie jego nieobecności - wyznaczony sędzia (Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U. 2016.2062.j.t. ze zm.)

ADRES:

SĄD REJONOWY W BYTOMIU
ul. Piekarska 1
41-902 Bytom

SEKRETARIAT:

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY - pokój nr 101 (I piętro)

telefon:

32 / 39-66-954
32 / 39-66-956

fax

32 / 39-66-955

e-mail

administracja@bytom.sr.gov.pl

Godziny przyjmowania stron w ramach skarg:

poniedziałek 11.00 - 12.00 proszę zgłaszać się przez Oddział Administracyjny

PISMA I SKARGI:

Pisma i skargi kierowane do Prezesa Sądu można składać ustnie (w godzinach przyjmowania stron - patrz wyżej) lub na piśmie w Biurze Podawczym (patrz zakładka - BIURO PODAWCZE).

Pismo powinno zawierać: imię i nazwisko nadawcy, adresata, nr sprawy której dotyczy, treść i podpis wnoszącego pismo.

WICEPREZES SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU

imię i nazwisko:SSR Jarosław Jakubiec

kompetencje i zadania określa:

  • Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U. 2016.2062.j.t. ze zm.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2014 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.)
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.M.S.03.5.22 ze zm.)

ADRES:

SĄD REJONOWY W BYTOMIU
ul. Piekarska 1
41-902 Bytom

SEKRETARIAT:

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY - pokój nr 101 (I piętro)

telefon:

32 / 39-66-954
32 / 39-66-956

fax:

32 / 39-66-955

e-mail

administracja@bytom.sr.gov.pl

Godziny przyjmowania stron w ramach skarg:

poniedziałek 11:00 - 12:00 proszę zgłaszać się przez Oddział Administracyjny

 

PISMA I SKARGI:

Pisma i skargi kierowane do Wiceprezesa Sądu można składać ustnie (w godzinach przyjmowania stron - patrz wyżej) lub na piśmie w Biurze Podawczym (patrz zakładka - BIURO PODAWCZE).

Pismo powinno zawierać: imię i nazwisko nadawcy, adresata, nr sprawy której dotyczy, treść i podpis wnoszącego pismo.

WICEPREZES SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU

imię i nazwisko:SSR Joanna Pląder

kompetencje i zadania określa:

  • Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U. 2016.2062.j.t. ze zm.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2014 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm. )
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.M.S.03.5.22 ze zm.)

ADRES:

SĄD REJONOWY W BYTOMIU
ul. Piekarska
41-902 Bytom

SEKRETARIAT:

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY - pokój nr 101 (I piętro)

telefon:

32 / 39-66-954
32 / 39-66-956

fax

32 / 39-66-955

e-mail

administracja@bytom.sr.gov.pl

Godziny przyjmowania stron w ramach skarg:

poniedziałek 11.00 - 12.00 proszę zgłaszać się przez Oddział Administracyjny

PISMA I SKARGI:

Pisma i skargi kierowane do Wiceprezesa Sądu można składać ustnie (w godzinach przyjmowania stron - patrz wyżej) lub na piśmie w Biurze Podawczym (patrz zakładka - BIURO PODAWCZE)

Pismo powinno zawierać: imię i nazwisko nadawcy, adresata, nr sprawy której dotyczy, treść i podpis wnoszącego pismo.

Rejestr zmian dla: Prezes