Rzecznik prasowy

Prezes Sądu Rejonowego w Bytomiu reprezentuje Sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bytomiu - art. 22 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U. 2016.2062.j.t. ze zm.  )

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Katowicach

Rejestr zmian dla: Rzecznik prasowy