Samodzielna Sekcja ds, Ochrony Informacji Niejawnych

Prowadzący sekcje: Cieślak Andrzej

Podlega funkcjonalnie:

  • Prezesowi Sądu Rejonowego w Bytomiu
  • Pełnomocnikowi ochrony Sądu Okręgowego w Katowicach

Czynności i zadania określa:

  • Odpowiada za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów lub przedmiotów albo dowolnej ich części, chronionych jako informacja niejawna uprawnionym osobom

Czynności określa Ustawa z dnia 5 sierpnia o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167 j.t. ze zm. )

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek: 7:30 - 11:30
  • wtorek: 7:30 - 11:30

Telefon: 32 / 39 66 970

Fax: 32 / 39 66 955

email: administracja@bytom.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Samodzielna Sekcja ds, Ochrony Informacji Niejawnych