Sekcja Gospodarcza w ramach Oddziału Finansowego

Kierownik Sekcji: Anna Michura

czynności i zadania określa: Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.M.S.03.5.22 ze zm. § 525 pkt 14-19)

godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

SEKRETARIAT:

SEKCJA GOSPODARCZA - pokój nr 4 (parter)

telefon:

32 / 39-66-957

fax:

32 / 39-66-992

e-mail:

sg@bytom.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Sekcja Gospodarcza w ramach Oddziału Finansowego