SG 241-239/19

Nazwa:  Zakup  dysku twardego do NAS 4 TB w ilości 11 sztuk  dla potrzeb  Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1.
Oznaczenie postępowania:  Sg 241-239/19
   
Termin składania ofert: 12.06.2019r. do godz. 9.00
Dokumentacja:

Zaproszenia do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie postępowania:  Rozstrzygnięcie