SG 241-248/19

Nazwa:  Zaproszenie do złożenie ofert w przedmiocie dzierżawy dystrybutorów  do wody.
Oznaczenie postępowania:  SG 241-248/19
   
Termin składania ofert: 11.06.2019r. do godz. 9.00
Dokumentacja:
 Ogłoszenie i załączniki
Rozstrzygnięcie postępowania:  Rozstrzygnięcie