SG 241-249/19

Nazwa: Zaproszenie do złożenie ofert w przedmiocie zakup i dostawa wody mineralnej
Oznaczenie postępowania:  SG 241-249/19
   
Termin składania ofert: 11.06.2019r. do godz. 9.00
Dokumentacja:
 Ogłoszenie i załączniki
Rozstrzygnięcie postępowania:  Rozstrzygnięcie