SG. 241-275/19

Nazwa: Zakup i dostawa bębnów do drukarek dla potrzeb  Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1.
Oznaczenie postępowania: SG. 241-275/19
   
Termin składania ofert: 21.06.2019r. do godz. 9.00 
Dokumentacja:

 Ogłoszenie

1. formularz ofertowy - cenowy

Rozstrzygnięcie postępowania:  Rozstrzygnięcie