SG. 241-292/19

Nazwa: Dostawę materiałów biurowych dla potrzeb  Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1.

Oznaczenie postępowania:  Nr sprawy: SG. 241-292/19
   
Termin składania ofert: 02.07.2019r. do godz. 9.00
Dokumentacja:

Ogłoszenie

OPZ - formularz cenowy.

Rozstrzygnięcie postępowania:  Wynik