SG. 241-298/19

Nazwa: Zakup i dostawa wentylatorów dla potrzeb  Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1.
Oznaczenie postępowania:  SG. 241-298/19
   
Termin składania ofert: 04.07.2019r. do godz. 9.00
Dokumentacja:

Ogłoszenie

Załącznik - formularz ofertowy - cenowy

Rozstrzygnięcie postępowania: