SG. 241-301/19

Nazwa: Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku  Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1.
Oznaczenie postępowania:  SG. 241-301/19
   
Termin składania ofert: 09.07.2019r. do godz. 9.00
Dokumentacja:
 
W załączeniu:
4.wzór umowy
Rozstrzygnięcie postępowania:  Zbiorcze zestawienie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty