Statystyka

 

Rok 2018

 Sprawozdania roczne

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych

MS-S6 - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - Sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20 - Sprawozdanie KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 - Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

 Sprawozdania pólroczne

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych

MS-S6 - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - Sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20 - Sprawozdanie KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 - Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rok 2017

Sprawozdania roczne

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych

MS-S6 - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - Sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20 - Sprawozdanie KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 - Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

Sprawozdania pólroczne

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych

MS-S6 - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - Sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20 - Sprawozdanie KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 - Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 Rok 2016

sprawozdania roczne

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych

MS-S6 - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - Sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20 - Sprawozdanie KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 - Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

sprawozdania półroczne

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych

MS-S6 - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - Sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20 - Sprawozdanie KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 - Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rejestr zmian dla: Statystyka

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bytomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-31
Publikacja w dniu:
2019-01-31
Opis zmiany:
Statystyka roczna 2018
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bytomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-11
Publikacja w dniu:
2018-09-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bytomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bytomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bytomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d