VII Wydział Wykonywania Orzeczeń

- 31.12.2004 - Sekcja Wykonawcza w ramach II Wydziału Karnego
od 01.01.2005 - 31.12.2009 - Wydział X Wykonywania Orzeczeń
od 01.01.2010 - Wydział VII Wykonywania Orzeczeń

Sąd Rejonowy w Bytomiu
ul. Piekarska 1, 41-902 Bytom

SEKRETARIAT:

pokój nr 110,133 (I piętro)

godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

telefon:

32 / 39-66-995

32/ 39-66-994

Biuro Obsługi Interesantów telefon 32 38 89 101 lub 102

fax:

32 / 39-66-996

32/ 388-91-32

e-mail:

wykonawczy@bytom.sr.gov.pl

Kierownik Sekretariatu Wydziału:

Elżbieta Chrzanowska

Przewodniczący Wydziału:

SSR Wojciech Kowalik

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU - DNI I GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

poniedziałek 13.00 - 14.00 proszę zgłaszać się przez sekretariat wydziału

REPERTORIA i WYKAZY:

§ 394, 406, 414, 415 - Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej - Dz.Urz.MS.03.5.22 ze zm.

VII Ko, VII Wo, VII D, VII Wp, VII Wpkz, VII Wzaw, VII Wu, VII Śr.Zab., VII NF

SPRAWY ROZPOZNAWANE:

 • VII Ko:
  • Zarządzenie kary pozbawienia wolności
  • Skrócenie wykonania środka karnego
  • Zatarcie skazania
  • Odroczenie wykonania kary (pozbawienia wolności, ograniczenia wolności)
  • Zamiana grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności lub pracę społecznie użyteczną
  • Zamiana kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności
  • Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności (uprzednio odroczonej)
  • Zwolnienie z reszty kary ograniczenia wolności
  • Uznanie za wykonane środków karnych po upływie połowy okresu, na które je orzeczono
  • Wydanie listów gończych
  • Orzeczenie o sposobie przepadku dowodów rzeczowych
  • Wnioski dotyczące dozorów kuratora
  • Wnioski dotyczące uchylenia lub nałożenia obowiązku na skazanego
  • Umorzenie należności sądowych
  • Rozłożenie należności na raty
 • Postanowienia o nadanie klauzuli wykonalności
 • Zwolnienie zabezpieczenia majątkowego
 • Depozyty sądowe
 • Detencje (wyznaczenie miejsca, przedłużenie detencji)

WŁAŚCIWOŚĆ:

miasto Bytom

OPŁATY I KOSZTY SĄDOWE:

 • wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub kary ograniczenia wolności - 80 zł.
 • wniosek o zwolnienie z odbycia reszty kary ograniczenia wolności lub środka karnego - 45 zł.
 • wniosek w warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności - 45 zł.
 • wniosek o zatarcie skazania - 45 zł.
 • ponowny wniosek o odroczenie ściągnięcia grzywny lub rozłożenie grzywny na raty 2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej niż 25 zł.
 • wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności po uprzednim odroczeniu - 100zł

Stosownie do art. 6 § 3 kkw jeżeli wniosek skazanego lub prośba:

 1. oparta jest na tych samych podstawach co poprzedni wniosek
 2. zawiera wyrazy lub zwrotu powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe albo gwarę przestępców
 3. nie zawieta uzasadnienia zawartych w nich żądań w stopniu umożliwiających ich rozpoznanie

SĄD MOŻE POZOSTAWIĆ WNIOSEK, SKARGĘ LUB PROŚBĘ BEZ ROZPOZNANIA

MEDIACJE

Informacja o mediacji karnej

Informacja Ministerstwo Sprawiedliwosci o mediacji dla stron

Lista osób orzekających:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Jak założyć sprawę, wszcząć postępowanie?

Aby założyć wprawę należy napisać wniosek (prośbę) podając imię, nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania, sygnaturę akt sprawy oraz informację czego wniosek (prośba) ma dotyczyć.

Wniosek należy pisemnie uzasadnić.

Rejestr zmian dla: VII Wydział Wykonywania Orzeczeń