VIII Wydział Karny

od 01.01.2000 - 14.10.2001 - Wydział VII Cywilno-Karny
od 15.10.2001 - 31.12.2009 - Wydział VIII Grodzki (Karny)
od 01.01.2010 - Wydział VIII Karny

Sąd Rejonowy w Bytomiu
ul. Piekarska 1, 41-902 Bytom

SEKRETARIAT:

pokój nr 112 (I piętro)

godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piątek7.30 - 15.30

telefon:

32 / 39-66-920

Biuro Obsługi Interesantów telefon 32 38 89 101 lub 102

fax:

32 / 38-89-126

e-mail:

karny8@bytom.sr.gov.pl

Kierownik Sekretariatu Wydziału:

Jadwiga Wrońska

Przewodniczący Wydziału:

SSR Joanna Pląder

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:

SSR Aldona Skopowska

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU - DNI I GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Poniedziałek 11.00 - 12.00 - proszę zgłaszać się przez sekretariat wydziału

REPERTORIA i WYKAZY

par 355, 356a, 384, 385, 387, 388, 422 - Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej - Dz.Urz.MS.03.5.22 ze zm.

VIII K, VIII W, VIII Kp, VIII Ko, VIII Kop,

SPRAWY ROZPOZNAWANE PRZEZ WYDZIAŁ:

SPRAWY W I INSTANCJI Z KODEKSÓW:

  • KARNEGO
  • WYKROCZEŃ
  • SKARBOWEGO

WŁAŚCIWOŚĆ:

Sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu.

OPŁATY I KOSZTY SĄDOWE:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 roku - w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego - Dz.U.2003.104.980) Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 roku - o opłatach w sprawach karnych - tekst jednolity Dz.U.1983.49.223 ze zm.

1. Opłata za wniesienie sprawy w trybie prywatnoskargowym - 300 zł
2. Opłaty kancelaryjne za wykonanie odpisów z akt:

- a) za kopię uwierzytelnioną - 6 zł za stronę
- b) za kopię nieuwierzytelnioną - 1 zł za stronę

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

JAK ZAŁOŻYĆ SPRAWĘ, WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE?

Postępowanie prywatnoskargowe wszczyna się na podstawie aktu oskarżenia (skargi) wniesionego przez pokrzywdzonego. Akt oskarżenia powinien zawierać oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, datę i podpis składającego pismo, imię i nazwisko oraz dane adresowe osoby oskarżonej, listę świadków i ich adresy, których wezwania żąda, wykaz innych dowodów na których opiera się oskarżenie, wnieść opłatę 300 zł.

Lista osób orzekających:

MEDIACJE

Informacja o mediacji karnej

Informacja Ministerstwo Sprawiedliwosci o mediacji dla stron

Lista mediatorów karnych Sąd Okręgowy Katowice

Rejestr zmian dla: VIII Wydział Karny