Wykaz sędziów, asesorów i referendarzy

Lista osób orzekających w Sądzie Rejonowym w Bytomiu

 • Bałdyka-Kwiecień Dorota (Sędzia Sądu Rejonowego) V Wydział Pracy
 • Cieślawska-Zięba Grażyna (Sędzia Sądu Rejonowego) III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Czuba Dariusz (Sędzia Sądu Rejonowego) VI Wydział Gospodarczy
 • Czyż-Gurbała Marta (Sędzia Sądu Rejonowego) II Wydział Karny / VII Wydział Wykonywania Orzeczeń
 • Dworak Krzysztof (Sędzia Sądu Rejonowego) II Wydział Karny
 • Dziewior-Masiuk Dorota (Sędzia Sądu Rejonowego) II Wydział Karny
 • Ferdyn Marta (Sędzia Sądu Rejonowego) I Wydział Cywilny
 • Gryska-Wójcik Małgorzata (Sędzia Sądu Rejonowego) VI Wydział Gospodarczy
 • Jakubiec Jarosław (Sędzia Sądu Rejonowego) I Wydział Cywilny
 • Janik Katarzyna (Sędzia Sądu Rejonowego) III Wydział Rodzinny i Nieletnich, (sędzia delegowany na podstawie art.77 par.1 pkt 1 i art. 46 § 1 ustawy z dnia 27.07.2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. z 2019r.poz.52.)
 • Jastrzębska Teresa (Sędzia Sądu Rejonowego)  I Wydział Cywilny
 • Kasza-Grabowska Aleksandra (Sędzia Sądu Rejonowego) -  I Wydział Cywilny
 • Kołek Łukasz (Sędzia Sądu Rejonowego) II Wydział Karny
 • Kowalik Wojciech (Sędzia Sądu Rejonowego) VII Wydział Wykonywania Orzeczeń
 • Krawczyk Monika (Sędzia Sądu Rejonowego) VIII Wydział Karny
 • Kulis Anna (Sędzia Sądu Rejonowego) III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Kuzara-Mach Katarzyna (Sędzia Sądu Rejonowego) II Wydział Karny/VII Wydział Wykonywania Orzeczeń
 • Lempart Ludmiła (Sędzia Sądu Rejonowego) III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Lubartowicz Agnieszka (Sędzia Sądu Rejonowego) I Wydział Cywilny
 • Lis Katarzyna (Sędzia Sądu Rejonowego) I Wydział Cywilny/ I Wydział Cywilny
 • Łukaszewicz-Waliczek Małgorzata (Sędzia Sądu Rejonowego) I Wydział Cywilny
 • Mucha Aleksandra (Sędzia Sądu Rejonowego )III Wydział Rodzinny i Nieletenich
 • Nasiadko Leszek (Sędzia Sądu Rejonowego) II Wydział Karny
 • Niezgodzka Elżbieta (Sędzia Sądu Rejonowego) I Wydział Cywilny
 • Nowińska Magdalena (Sędzia Sądu Rejonowego) VI Wydział Gospodarczy
 • Nowak Dariusz (Sędzia Sądu Rejonowego) I Wydział Cywilny
 • Odrobina Anna (Sędzia Sądu Rejonowego) VIII Wydział Karny
 • Pląder Joanna (Sędzia Sądu Rejonowego) VIII Wydział Karny
 • Psota Irena Wanda (Sędzia Sądu Rejonowego)  I Wydział Cywilny
 • Serwatka Monika (Sędzia Sądu Rejonowego) VIII Wydział Karny
 • Skopowska Aldona (Sędzia Sądu Rejonowego) VIII Wydział Karny
 • Szastok-Nowak Kornelia (Sędzia Sądu Rejonowego) III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Szopińska Izabela (Sędzia Sądu Rejonowego) III Wydział Rodzinny i Nieletnich (sędzia delegowany na podstawie art.77 par.1 pkt 1 i art. 46 § 1 ustawy z dnia 27.07.2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. z 2019r.poz.52)
 • Witkoś Paweł (Sędzia Sądu Rejonowego) VI Wydział Gospodarczy
 • Witta-Łuczywo Katarzyna (Sędzia Sądu Rejonowego) III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Wziętal Adrianna (Sędzia Sądu Rejonowego) I Wydział Cywilny
 • Zadora Katarzyna (Sędzia Sądu Rejonowego) I Wydział Cywilny (sędzia delegowany na podstawie art.77 par.1 pkt 1 ustawy z dnia 27.07.2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019r.poz.52)
 • Bojarski Wojciech asesor sądowy ( VI Wydział Gospodarczy )
 • Kolenda Jarosław  asesor sądowy ( I Wydział Cywilny)
 • Adamiok Marzena (Referendarz Sądu Rejonowego) VI Wydział Gospodarczy/ I Wydział Cywilny
 • Barczyk Małgorzata (St. Referendarz Sądu Rejonowego) IV Wydział Ksiąg Wieczystych
 • Guzek Łukasz (Referendarz Sądu Rejonowego) I Wydział Cywilny/IV Wydział Ksiąg Wieczystych
 • Kaszuba Monika (Referendarz Sądu Rejonowego) IV Wydział Ksiąg Wieczystych/VI Wydział Gospodarczy
 • Kosińska Jolanta (Referendarz Sądu Rejonowego) VI Wydział Gospodarczy/ I Wydział Cywilny
 • Kryczka Anna ( Referendarz Sądu Rejonowego) IV Wydział Ksiąg Wieczystych
 • Krzemińska-Kulig Alicja (Referendarz Sądu Rejonowego) VII Wydział Wykonywania Orzeczeń
 • Piwowarczyk Jarosław (Referendarz Sądu Rejonowego) I Wydział Cywilny/ VI Wydział Gospodarczy
 • Szczegodzińska Anna ( Referendarz Sądu Rejonowego) I Wydział Cywilny/IV Wydział Ksiąg Wieczystych
 • Tabin Anna (Referendarz Sądu Rejonowego) I Wydział Cywilny
 • Usarek-Mucha Joanna (St. Referendarz Sądu Rejonowego) IV Wydział Ksiąg Wieczystych
 • Wala Adam (Starszy Referendarz Sądu Rejonowego) I Wydział Cywilny
 • Wincenciak Joanna (Referendarz Sądu Rejonowego) IV Wydział Ksiąg Wieczystych
 • Woźniak-Łogiewa Malwina ( Referendarz Sądu Rejonowego) IV Wydział Ksiąg Wieczytsych
 • Zych Marcin (Referendarz Sądu Rejonowego) IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Rejestr zmian dla: Wykaz sędziów, asesorów i referendarzy