Załatwianie spraw

Wszystkie pisma wpływające do Sądu Rejonowego w Bytomiu są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu oraz ilości załączników.

Następnie kierowane są do właściwych wydziałów i oddziałów. Na żądanie osoby wnoszącej pismo pracownik Biura Podawczego poświadcza jego przyjęcie na kopii pisma.

Kierownik Sekretariatu we właściwym wydziale rejestruje pisma według kolejności ich wpływu i przedstawia je Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania zarządzenia co do sposobu załatwienia pisma lub we własnym zakresie w zależności od treści pisma wydaje inne zarządzenia o charakterze administracyjnym.

Rejestr zmian dla: Załatwianie spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bytomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-02
Publikacja w dniu:
2017-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bytomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-02
Publikacja w dniu:
2017-03-02
Opis zmiany:
b/d