Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. euro

Artykuły

 • SG. 241-187/19

  Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb  Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1.

  Czytajwięcejo:
 • SG 241-137/19

  Zakup i dostawa płyt CD-R dla potrzeb  Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1.

  Czytajwięcejo:
 • SG 241-119/19

  Usługa zniszczenia akt sądowych nie archiwalnych i innej dokumentacji dla  Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1.

  Czytajwięcejo:
 • SG. 241-112/19

  Usługę dzierżawy włókien światłowodowych  dla potrzeb Sądu Rejonowego w Bytomiu.

  Czytajwięcejo:
 • SG. 241-97/19

  Przegląd, konserwacja oraz ew. naprawa systemu wentylacji, klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1.
  Nr sprawy: SG. 241-97/19

  Czytajwięcejo:
 • SG. 241-41/19

  Zakup wsparcia we wdrożeniu ESET Endpoint Security dla potrzeb Sądu Rejonowego w Bytomiu.

  Czytajwięcejo:
 • SG. 241-44/19

  Zakup licencji Windows Server User CAL (AAA-03786) dla potrzeb Sądu Rejonowego w Bytomiu w ilości 12 sztuk.

  Czytajwięcejo:
 • SG. 241-43/19

  Wykonanie  serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego z podziałem na zadania będącego na wyposażeniu Sądu, zlecanych na bieżąco w ciągu 2019 roku.

  Czytajwięcejo:
 • SG. 241-30/19

  Wykonanie ekspertyz, przeglądów (konserwacji) i napraw kserokopiarek będących na wyposażeniu  Sądu Rejonowego w Bytomiu wg bieżących potrzeb w ciągu 2019r.

  Czytajwięcejo:
 • SG. 241-1/19

  Wykonanie i dostawę pieczątek, gum tekstowych, wkładek tuszujących i in. automatów dla potrzeb Sądu Rejonowego w Bytomiu wg bieżących potrzeb.Nr sprawy: SG. 241-1/19

  Czytajwięcejo: